ontwikkeling website: www.dehoopict.nl
Ga naar de Facebook pagina van De Brug!
Volg De Brug op Twitter
Gratis WiFi in het inloophuis van De Brug

Straatwerk

Een aantal vrijwilligers gaat wekelijks in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg de straat op om in contact te komen met jongeren. Zij bezoeken diverse plaatsen waar jongeren samenkomen.
De gemeente Katwijk (Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg) is verdeeld in wijken. Elke wijk wordt regelmatig bezocht door een vast team van straatwerkers. Een team bestaat meestal uit drie personen, twee mannen en een vrouw. Ieder team heeft een teamleider, die de afspraken voor de straatwerkavonden regelt in overleg met de andere teamleden. Met behulp van foldermateriaal geven straatwerkers voorlichting over drugs- en alcoholgebruik.

Niet alleen zij die (gaan) experimenteren met drugs en/of alcohol worden bereikt, maar ook met hen die al verslaafd zijn, wordt contact gelegd. Vaak ontstaat er een vertrouwensband tussen de straatwerkers en de jongeren.
Het is verrassend dat allerlei onderwerpen, ook geloofsvragen, in de gesprekken aan de orde komen. Jongeren die met iemand willen spreken over hun verslaving, worden gewezen op de mogelijkheid een afspraak te maken voor een gesprek met een maatschappelijk werker van De Brug.

Footer logo's   Hoofdlocatie Katwijk
Schaepmanstraat 1
2221 ER KATWIJK
T. 071 - 403 37 33
F. 071 - 408 50 92
E. info@debrughelpt.nl
Toon locatie

Bankrekeningnummer:
NL55RABO0331865165
Locatie Leiden
De Plek
Kanaalpark 157
2321 JW LEIDEN
T. 071 - 403 37 33
Toon locatie
De Kringloopwinkel
Heerenweg 5
2222 AM KATWIJK
T. 071 - 408 56 46
E. henk@debrughelpt.nl
Toon locatie