ontwikkeling website: www.dehoopict.nl
Ga naar de Facebook pagina van De Brug!
Volg De Brug op Twitter
Gratis WiFi in het inloophuis van De Brug

Begeleiding

BEGELEIDING VANUIT DE BRUG
Het valt niet mee de draad van het ‘gewone' leven op te pakken na een periode, waarin alcohol, drugs en/of andere verslavingen een rol hebben gespeeld. Voor velen is de stap naar zelfstandig wonen erg groot.
Ook voor mensen die zelfstandig wonen en die in het verleden te maken hebben gehad met verslaving of nog steeds hiermee worstelen is het niet altijd gemakkelijk structuur aan te brengen in het dagelijkse leven. Woonbegeleiding is een vorm van hulp die De Brug biedt om mensen te ondersteunen bij allerlei praktische zaken. Bij deze begeleiding kijken we precies naar wat jij nodig hebt. Wekelijks, soms twee keer per week, heeft u een gesprek met uw begeleider. Deze gesprekken vinden zowel bij u thuis plaats als bij De Brug.

VOOR WIE?
Iedereen die een verslavingsachtergrond heeft en nu een zelfstandig leven wil gaan leiden, komt voor deze begeleiding in aanmerking. Ook wanneer u zelfstandig woont, maar tegen allerlei praktische zaken aanloopt, waarmee u niet goed kunt omgaan, omdat u worstelt met een verslaving of omdat u nog niet zo lang clean bent, kunt u ondersteuning krijgen vanuit de woonbegeleiding.

INHOUD VAN DE BEGELEIDING
U hebt regelmatig begeleidingsgesprekken met een woonbegeleider. Hierbij wordt gesproken over diverse praktische zaken waarbij u ondersteuning wilt. Per cliënt wordt hiervoor een begeleidingsplan gemaakt waarin uw doelen staan. Onderwerpen die bijvoorbeeld aan bod kunnen komen zijn: Ondersteuning bij administratieve zaken, het leren omgaan met geld, opbouw van het sociale netwerk, zingeving, lichamelijk functioneren, het leren aanbrengen van structuur in je leven, het verder ontwikkelen van uw vaardigheden. Kortom: Hoe kunt u op alle praktische leefgebieden uw leven zo regelen dat u zelfstandig kunt wonen zonder terug te vallen in verkeerd gedrag en verslaving, schulden te maken, te vereenzamen etc. Per cliënt zullen er andere doelen worden gesteld. Het begeleidingsplan wordt in gezamenlijk overleg opgesteld.

KOSTEN EN WACHTTIJD VAN EEN BEGELEIDINGSTRAJECT
Begeleiding wordt vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Voor de WMO is een Eigen Bijdrage van toepassing. De hoogte van deze eigen bijdrage is inkomensafhankelijk, voor meer informatie en de hoogte hiervan verwijzen wij u door naar het CAK (www.hetcak.nl). Of u in aanmerking komt voor Begeleiding vanuit de WMO bepaald uw woongemeente (de gemeente waar u bent ingeschreven voor uw woonadres).

De wachttijd voor een Begeleidingstraject is afhankelijk van de snelheid waarmee uw woongemeente een dienstverleningsopdracht kan afgeven. Voor deze wachttijden kunt u contact opnemen met De Brug.

Footer logo's   Hoofdlocatie Katwijk
Schaepmanstraat 1
2221 ER KATWIJK
T. 071 - 403 37 33
F. 071 - 408 50 92
E. info@debrughelpt.nl
Toon locatie

Bankrekeningnummer:
NL55RABO0331865165
Locatie Leiden
De Plek
Kanaalpark 157
2321 JW LEIDEN
T. 071 - 403 37 33
Toon locatie
De Kringloopwinkel
Heerenweg 5
2222 AM KATWIJK
T. 071 - 408 56 46
E. henk@debrughelpt.nl
Toon locatie