ontwikkeling website: www.dehoopict.nl
Ga naar de Facebook pagina van De Brug!

Re-integratie

Project Reïntegratie van Platform Kocon
Je zit in de bajes of in een verslavingskliniek. Je denkt na hoe je straks verder wilt met je leven. Het liefst wil je een nieuwe start maken. Je wilt dit goed aanpakken en het zou fijn zijn als je hierbij geholpen wordt. Dan is misschien het Project Reïntegratie de oplossing voor jou! Er wordt persoonlijke begeleiding gegeven bij praktische en algemene zaken.  In deze folder leggen we je uit wat het project je te bieden heeft.
  

Doelgroep
Het Project Reïntegratie biedt begeleiding aan mensen uit Katwijk. Er geldt geen leeftijdsgrens. Het gaat hierbij om:

  • Katwijkers die terugkeren naar Katwijk na afronding van de behandeling in een verslavingskliniek/opvang of na detentie.
  • Jongeren die voor het eerst in aanraking komen met politie en/of alcohol en/of drugs.


Doelstelling
Het doel van de begeleiding is jou in staat stellen zelfstandig invulling te geven aan hun leven zonder riskant genotmiddelengebruik of criminele activiteiten door een bijdrage te leveren aan de gezondheidsbevordering, voorkomen van terugval in verslaving en/ of criminaliteit en maatschappelijk herstel.

 

Voorwaarden
Om aan het project te kunnen deelnemen dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Je komt uit Katwijk, Rijnsburg of Valkenburg;
  • Je bent clean;
  • Je bent in staat je begeleidbaar op te stellen door onder andere mee te werken aan daginvulling en/of werk;
  • Je gaat akkoord, indien voor jou van toepassing, met urinecontroles en/of blaastesten.

Begeleidingstrajecten
De begeleiding wordt uitgevoerd door mentoren (vrijwilligers) die begeleiden op 8 leefgebieden (o.a. huisvesting, sociaal netwerk, psychisch functioneren, etc.) De mentor is er voor jou om naar je te luisteren, eventueel adviezen te geven en met je mee te wandelen door bijvoorbeeld samen met jou de post door te nemen, mee te gaan naar de rechtbank of aanvragen doen bij de gemeente. De contactmomenten kunnen op verschillende locaties, waaronder bij jou thuis, plaatsvinden.

Het project kent twee verschillende trajecten.
  
1. Personen mét een woning of onderdak
Wanneer je al een woning hebt (huur- of koopwoning, bij ouders inwonen) en je wilt deelnemen, dan vindt de begeleiding van een mentor plaats aan de hand van een plan dat samen met jou op maat is opgesteld. Eenmaal gestart duurt het begeleidingstraject gemiddeld een jaar. Dit is afhankelijk van wat jij als persoon nodig hebt.
  
2. Personen zonder woning of onderdak Wanneer je geen woning of onderdak hebt na je detentie of na je opname in een verslavingskliniek dan kun je een beroep doen op een Koconwoning met mentorbegeleiding. Deze huurwoning in Katwijk wordt speciaal voor jou aangevraagd bij Dunavie. De begeleiding duurt minimaal 2 jaar. Wanneer je je niet houdt aan de afspraken dan kun je uit de woning worden gezet. Lukt het om je aan de afspraken te houden (zoals clean blijven, niet terugvallen in criminaliteit) en op tijd je huur en andere vaste lasten te betalen, dan kun je na die 2 jaar in de woning blijven wonen.

Aanmelding
Je kunt jezelf aanmelden, maar dit kan ook via je begeleiding of contactpersoon binnen de gevangenis of zorginstelling. Na de aanmelding wordt bekeken of er snel een gesprek (intake) plaats kan vinden met de casemanager. De casemanager is verantwoordelijk voor het begeleiden van de deelnemers en mentoren. Daarnaast is de casemanager betrokken bij de verschillende partijen die om de deelnemer staan (zoals bijvoorbeeld UWV, Jeugdzorg, Sociale Zaken, reclassering, etc) zodat er een goede afstemming te komen.

Als je je aan wilt melden voor een Koconwoning wordt je geadviseerd dit in een zo vroeg mogelijk stadium van je verblijf in detentie of kliniek te doen. Dit is belangrijk omdat de voorbereidingen de nodige tijd in beslag neemt. Wanneer je je aanmeldt voor deelname met een Koconwoning dan betekent dit niet dat je ook daadwerkelijk een woning gaat krijgen. Dit is namelijk afhankelijk van het advies van het ‘Indicatieteam' dat bestaat uit medewerkers van Brijder, GGZ en De Brug. Aan de hand van de intake wordt beoordeeld of je als deelnemer in staat wordt geacht om dit traject met succes te doorlopen of dat er misschien eerst andere stappen nodig zijn.

 

 

Footer logo's   Hoofdlocatie Katwijk
Schaepmanstraat 1
2221 ER KATWIJK
T. 071 - 403 37 33
F. 071 - 408 50 92
E. info@debrughelpt.nl
Toon locatie

Bankrekeningnummer:
NL55RABO0331865165
Locatie Gouda
Bleulandweg 1b
2803 HG GOUDA
T. 071 - 403 37 33
Toon locatie
Locatie Leiden
Willem Barentszstraat 9
2315 TZ LEIDEN
T. 071 - 403 37 33
Toon locatie
De Kringloopwinkel
Heerenweg 5
2222 AM KATWIJK
T. 071 - 408 56 46
E. henk@debrughelpt.nl
Toon locatie