ontwikkeling website: www.dehoopict.nl
Ga naar de Facebook pagina van De Brug!
Volg De Brug op Twitter
Gratis WiFi in het inloophuis van De Brug

Geschiedenis

Het ontstaan van 'De Brug'
Een Katwijkse huisarts wordt in 1993 geattendeerd op de geringe aandacht die plaatselijke kerken hebben voor de verslavingsproblematiek. De arts, die tevens voorzitter is van het Platform Kocon Katwijk, neemt contact op met een Katwijkse predikant. Zij besluiten in gesprek te gaan met De Hoop in Dordrecht.

De contacten met De Hoop leiden in maart 1995 tot de oprichting van een nieuwe stichting voor christelijke verslavingszorg in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Deze stichting heet 'De Brug', waarmee de wens wordt verduidelijkt dat verslaafden via dit werk hun plekje in de maatschappij mogen terugwinnen.

Het duurt niet lang of een aantal vrijwilligers start met straatwerk: een initiatief waarbij jongeren op zaterdagavond persoonlijk worden benaderd en aangesproken op hun mogelijk drugsgebruik. Omdat de straatwerkers geconfronteerd worden met jongeren die professionele hulp nodig hebben, wordt al spoedig iedere dinsdagmiddag door een psycholoog van De Hoop spreekuur gehouden.
In november 1995 opent het inloophuis haar deuren. Hiervoor wordt een gedeelte van het wijkgebouw 'Hoornes' aan de Van Houtenstraat 1 in Katwijk gehuurd. Vijfentwintig enthousiaste vrijwilligers zetten zich in voor de opvang van verslaafden.

Op 1 april 1997 treedt een maatschappelijk werker fulltime als projectleider in dienst bij De Brug.
In 1999 wordt naast het inloophuis een zgn. 'portable cabin' geplaatst. Deze fungeert tijdelijk als kantoor en spreekkamer. In 2003 verhuist De Brug naar Haringkade 2. Dit is een tijdelijke oplossing, omdat er nog geen vaste locatie is. Eind 2005 vindt de verhuizing plaats naar het definitieve pand aan Schaepmanstraat 1.

In 1999 is gestart met de telefonische hulpverlening. De Brug is in noodgevallen nu 24 uur per dag bereikbaar.

In 2002 start De Brug, in samenwerking met het Platform Kocon, met het project Re-integratie. Er komt  steeds meer vraag om hulp. Vanaf 2002 treden er meerdere HBO behandelaars en psychologen in dienst van De Brug. Eind 2011 werken er bij de organisatie naast de directeur: een psychotherapeut, psychologen, HBO behandelaars, een coördinator bedrijfsvoering, coördinator zorg, administratieve krachten, een groepsleider inloophuis, beleidsmedewerker en een coördiator kringloop en medewerkers Kringloop.

GGZ-instelling
Sinds april 2006 is De Brug een GGZ instelling. Dat betekent dat De Brug door het ministerie van VWS is erkend als instelling voor verslavingszorg.
Op 11 november 2008 is aan De Brug het HKZ-certificaat uitgereikt. Steeds meer zorgverzekeraars stellen het hebben van een kwaliteitskeurmerk als HKZ verplicht voor het afnemen van zorg. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector.
Omdat een groot aantal cliënten uit de wijde omgeving komt, zijn er twee buitenpoliklinieken van De Brug van start gegaan. Het is de bedoeling dat er meerdere buitenpoli's zullen worden gestart. Sinds september 2009 kunnen cliënten ook terecht in de polikliniek Alphen, in augustus 2010 is gestart met de poli in Amsterdam en in 2012 in Gouda.  Om deze reden draagt de instelling sinds 1 december 2009 de naam De Brug Midden-Nederland. Ook het logo is vernieuwd.

Het nieuwe logo bestaat uit een woordmerk en een beeldmerk. Het beeldmerk is een abstracte weergave van een brug. Het perspectief van deze brug is gericht naar de horizon. Dit kan worden geïnterpreteerd als een ‘brug naar de toekomst'. Hierin komt tot uitdrukking wat de grote gedrevenheid is van de medewerkers van De Brug: Het op weg helpen van de cliënt naar een verslavingsvrij leven. De Brug laat niemand in de kou staan! 
  

Footer logo's   Hoofdlocatie Katwijk
Schaepmanstraat 1
2221 ER KATWIJK
T. 071 - 403 37 33
F. 071 - 408 50 92
E. info@debrughelpt.nl
Toon locatie

Bankrekeningnummer:
NL55RABO0331865165
Locatie Leiden
De Plek
Kanaalpark 157
2321 JW LEIDEN
T. 071 - 403 37 33
Toon locatie
De Kringloopwinkel
Heerenweg 5
2222 AM KATWIJK
T. 071 - 408 56 46
E. henk@debrughelpt.nl
Toon locatie