ontwikkeling website: www.dehoopict.nl
Ga naar de Facebook pagina van De Brug!
Volg De Brug op Twitter
Gratis WiFi in het inloophuis van De Brug

Voorlichting

In de praktijk blijkt dat er nog veel onbekendheid is met verslavingsproblematiek.
Als zich verslaving voordoet, bijvoorbeeld binnen een kerkelijke gemeente, wordt er niet gemakkelijk over gesproken. Daarnaast mist de omgeving ook vaak handvatten hoe om te gaan met iemand die zelf verslaafd is of met zijn partner, ouders of andere familieleden.  
Het is belangrijk dat er meer openheid komt en dat vooroordelen verdwijnen.
Deskundige voorlichting kan hierin van betekenis zijn.

De Brug wil graag voorlichting geven op ouderavonden van scholen, verenigingen, vrouwenkringen, in kerkelijke bijeenkomsten en dergelijke.
Diverse thema's kunnen worden belicht tijdens de voorlichting, zoals: ‘Meer informatie over het werk van De Brug', ‘Hoe als kerk omgaan met verslaafden?', ‘Alcohol, blowen en grenzen in de opvoeding'.

Meer in deze rubriek

Footer logo's   Hoofdlocatie Katwijk
Schaepmanstraat 1
2221 ER KATWIJK
T. 071 - 403 37 33
F. 071 - 408 50 92
E. info@debrughelpt.nl
Toon locatie

Bankrekeningnummer:
NL55RABO0331865165
Locatie Gouda
Bleulandweg 1b
2803 HG GOUDA
T. 071 - 403 37 33
Toon locatie
Locatie Leiden
De Plek
Kanaalpark 157
2321 JW LEIDEN
T. 071 - 403 37 33
Toon locatie
De Kringloopwinkel
Heerenweg 5
2222 AM KATWIJK
T. 071 - 408 56 46
E. henk@debrughelpt.nl
Toon locatie