ontwikkeling website: www.dehoopict.nl
Ga naar de Facebook pagina van De Brug!
Volg De Brug op Twitter
Gratis WiFi in het inloophuis van De Brug

De Brug heeft u nodig

U kunt voor uw kerkblad bijgevoegd artikel downloaden.

 Mogen wij even het volgende onder uw aandacht brengen? De Brug bestaat inmiddels al weer meer als 20 jaar. Waarschijnlijk hebt u al lang van ons gehoord. Toch hebben wij de indruk dat onze ggz instelling voor christelijke verslavingszorg nog lang niet bij elk gemeentelid bekend is. Daarom vragen wij uw medewerking! Wij hebben u hard nodig om meer bekendheid aan ons werk te geven, zodat mensen met verslavingsproblematiek en hun familie de weg vinden naar De Brug. Iedereen is voor hulp welkom, ongeacht godsdienstige achtergrond en levensovertuiging. Vanzelfsprekend verwachten we van onze medewerkers en vrijwilligers dat ze actief meeleven in hun kerkelijke gemeente. Dàt is ook de meerwaarde van ons werk: Dat we over kerkmuren heen elkaar herkennen en samen de schouders zetten onder dit prachtige stukje werk in Gods koninkrijk!

Vrijwilligers spelen een onmisbare rol bij De Brug! Ruim 200 vrijwilligers zetten zich al op allerlei verschillende manieren in binnen onze organisatie. Vanwege de bezuinigingen, ook in de ggz, hebben wij nog veel meer vrijwilligers nodig voor de voortgang van ons werk. Daarom doen wij een dringend beroep op u.

De Brug biedt ook cursusdagen, toerustings- en themabijeenkomsten. Via de website www.debrughelpt.nl kunt u op de hoogte blijven van de data en andere nodige informatie.

Tot slot de belangrijkste vraag: Wilt u bidden voor het werk van De Brug? Vanaf de start van De Brug is het gebed de pijler van ons werk. Alleen met Gods hulp kunnen wij ons werk doen.

Meer informatie over aanmelding hulp, vrijwilligerswerk, cursussen en toerustingsavonden, aanvraag presentaties: 071 403 37 33 of info@debrughelpt.nl

Meer in deze rubriek

Footer logo's   Hoofdlocatie Katwijk
Schaepmanstraat 1
2221 ER KATWIJK
T. 071 - 403 37 33
F. 071 - 408 50 92
E. info@debrughelpt.nl
Toon locatie

Bankrekeningnummer:
NL55RABO0331865165
Locatie Leiden
De Plek
Kanaalpark 157
2321 JW LEIDEN
T. 071 - 403 37 33
Toon locatie
De Kringloopwinkel
Heerenweg 5
2222 AM KATWIJK
T. 071 - 408 56 46
E. henk@debrughelpt.nl
Toon locatie