ontwikkeling website: www.dehoopict.nl
Ga naar de Facebook pagina van De Brug!
Volg De Brug op Twitter
Gratis WiFi in het inloophuis van De Brug
Home » Helpt u helpen » Giften » Giften

Giften

Draagt u het werk van De Brug een warm hart toe en wilt u ons financieel ondersteunen? Daar zijn wij heel dankbaar voor! Uw gift maakt voor ons werk werkelijk het verschil! Het is dankzij giften dat De Brug kan bestaan.  

De Brug is door de belastingdienst aangemerkt als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI).

Giften aan De Brug kunnen, afhankelijk van de vorm waarin de giften worden voldaan en binnen de daarvoor geldende regels, afgetrokken worden van het belastbaar inkomen.  Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van erfbelasting. Het rekeningnummer van De Brug is:

Rabobank IBAN NL55RABO0331865165

Footer logo's   Hoofdlocatie Katwijk
Schaepmanstraat 1
2221 ER KATWIJK
T. 071 - 403 37 33
F. 071 - 408 50 92
E. info@debrughelpt.nl
Toon locatie

Bankrekeningnummer:
NL55RABO0331865165
Locatie Leiden
De Plek
Kanaalpark 157
2321 JW LEIDEN
T. 071 - 403 37 33
Toon locatie
De Kringloopwinkel
Heerenweg 5
2222 AM KATWIJK
T. 071 - 408 56 46
E. henk@debrughelpt.nl
Toon locatie