ontwikkeling website: www.dehoopict.nl
Ga naar de Facebook pagina van De Brug!

Privacy

GEHEIMHOUDINGSPLICHT
Alle medewerkers (en vrijwilligers) van De Brug hebben een geheimhoudingsplicht. Uw persoongegevens worden alleen door deze mensen met deze geheimhoudingsplicht. Bij verstrekking van gegevens aan deden worden de voorschrijften van GGZ Nederland gevolgd.

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS
De Brug bewaart gegevens op een veilige wijze, die in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. Deze persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens worden verwerkt, tenzij deze geanonimiseerd worden of voor zover ze uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinde worden bewaard.
Voor gezondheidsgegevens die binnen de zorgleatie worden verwerkt, zoals het cliëntdossier, gelden verschillende bewaartermijnen. In de Wgbo geldt als algmene regel dat gegevens tot vijftien jaar na beëindiging van de behandeling worden bewaard. Deze gegevens mogen langer worden bewaard als dat voor goede zorg aan de cliënt nodig is of in het belang is van een ander.
Voor de geldende bewaartermijnen volgt De Brug de notitie bewaartermijnen van GGZ Nederland.

Footer logo's   Hoofdlocatie Katwijk
Schaepmanstraat 1
2221 ER KATWIJK
T. 071 - 403 37 33
F. 071 - 408 50 92
E. info@debrughelpt.nl
Toon locatie

Bankrekeningnummer:
NL55RABO0331865165
Locatie Gouda
Bleulandweg 1b
2803 HG GOUDA
T. 071 - 403 37 33
Toon locatie
Locatie Leiden
Willem Barentszstraat 9
2315 TZ LEIDEN
T. 071 - 403 37 33
Toon locatie
De Kringloopwinkel
Heerenweg 5
2222 AM KATWIJK
T. 071 - 408 56 46
E. henk@debrughelpt.nl
Toon locatie