ontwikkeling website: www.dehoopict.nl
Ga naar de Facebook pagina van De Brug!
Volg De Brug op Twitter
Gratis WiFi in het inloophuis van De Brug

Afspraak maken voor behandeling

AANMELDEN
Om u aan te melden voor hulp bij De Brug, kunt u rechtstreeks bellen met het nummer van De Brug: 071-403 37 33. Houdt uw Burgerservicenummer (BSN) bij de hand. U komt u ook aanmelden via uw huisarts.

KOSTEN VAN EEN BEHANDELTRAJECT
De Brug levert zorg middels interventies op basis van Cognitieve Gedragtherapie (CGT), deze behandelinterventie wordt onder voorwaarden (aard van de verslaving, ernst van de klacht) vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Hierop is het verplichte eigen risico van toepassing (voor 2020 is dit €385,--).
De betalingsproducten hebben een duur van één jaar, daarna worden deze bij de verzekeraar ingediend en start een nieuw product waarvoor het verplichte eigen risico nogmaals van toepassing is. U kunt de tarieven terugvinden op de webside van de NZa:

Voor afspraken die niet uiterlijk 24 uur van te voren zijn afgezegd worden kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

WACHTTIJD AANMELDING EN BEHANDELING
De hier genoemde wachttijden geven een indicatie van de tijd die u moet wachten vanaf het moment dat u zich hebt aangemeld.De wachttijden worden periodiek geupdate, voor actuele wachttijden kunt u De Brug bellen. De wachttijden zijn niet gerangschikt naar generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz, omdat deze wachttijden hetzelfde zijn. 

Ambulante verslavingszorg
(Peildatum 01-01-2020)

(in weken)

Wachttijd vanaf aanmelding tot eerste intakemogelijkheid

2 tot 3 weken

Wachttijd vanaf aanmelding tot startdatum behandeling (in weken)

4 tot 6 weken

Disclaimer:
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen.
Aan deze wachttijd kunnen geen rechten worden ontleend. 

Footer logo's   Hoofdlocatie Katwijk
Schaepmanstraat 1
2221 ER KATWIJK
T. 071 - 403 37 33
F. 071 - 408 50 92
E. info@debrughelpt.nl
Toon locatie

Bankrekeningnummer:
NL55RABO0331865165
Locatie Leiden
De Plek
Kanaalpark 157
2321 JW LEIDEN
T. 071 - 403 37 33
Toon locatie
De Kringloopwinkel
Heerenweg 5
2222 AM KATWIJK
T. 071 - 408 56 46
E. henk@debrughelpt.nl
Toon locatie