ontwikkeling website: www.dehoopict.nl
Ga naar de Facebook pagina van De Brug!
Volg De Brug op Twitter
Gratis WiFi in het inloophuis van De Brug

Cliëntenraad

De Brug heeft een cliëntenraad. De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten. De cliëntenraad is bereikbaar via het emailadres: cliëntenraad@debrughelpt.nl.

 

De belangrijkste taken van de cliëntenraad zijn:

 • contacten onderhouden met de dagelijkse leiding van De Brug;

 • verstrekken van informatie aan gasten, bijvoorbeeld over de patiënten-vertrouwenspersoon;

 • onderhouden van contacten met regionale cliëntenraden;

 • onderhouden van contacten met landelijke organisaties van cliëntenraden;

 • signaleren van de knelpunten binnen De Brug.

  Via de notulen in de wachtkamer worden de vergaderingen en mededelingen van de cliëntenraad bekend gemaakt.

   

  De cliëntenraad is er nadrukkelijk niet voor individuele klachten, maar voor onderwerpen die de gehele instelling of een gedeelte hiervan betreffen. Voor individuele klachten verwijst de cliëntenraad door naar de klachtenfunctionaris, klachten@debrughelpt.nl.

Footer logo's   Hoofdlocatie Katwijk
Schaepmanstraat 1
2221 ER KATWIJK
T. 071 - 403 37 33
F. 071 - 408 50 92
E. info@debrughelpt.nl
Toon locatie

Bankrekeningnummer:
NL55RABO0331865165
Locatie Leiden
De Plek
Kanaalpark 157
2321 JW LEIDEN
T. 071 - 403 37 33
Toon locatie
De Kringloopwinkel
Heerenweg 5
2222 AM KATWIJK
T. 071 - 408 56 46
E. henk@debrughelpt.nl
Toon locatie