ontwikkeling website: www.dehoopict.nl
Ga naar de Facebook pagina van De Brug!
Volg De Brug op Twitter
Gratis WiFi in het inloophuis van De Brug

Jaarverslagen en ANBI gegevens

Algemene gegevens
Publiek bekende naam van de instelling: Stichting De Brug;
Kamer van Koophandel: 41169434;
RSIN 803750651.

Postadres
Stichting De Brug
Schaepmanstraat 1
2221 ER KATWIJK

Doelstelling
Stichting De Brug heeft ten doel 
ex-verslaafden hun plek terug te geven in de maatschappij. Door de hulpverleners van De Brug wordt hulp, advies en opvang verleend aan verslaafden. Ook wordt voorlichting en begeleiding geboden aan ouders/partners en familieleden.   

 Jaarverslagen en Jaarrekeningen:
Onze actuele jaarrekeningen en digitale maatschappelijke verantwoording kunt u terugvinden op de website jaarverslagenzorg.nl

Voor de volledigheid zijn als bijlage van deze pagina toegevoegd:

 • Bijlage: Populair Jaarverslag 2020
 • Bijlage: Jaarrekening 2020

Verkort overzicht activiteiten  
Het zorgaanbod van De Brug bestaat uit:

 1. De ambulante behandeling en deeltijdbehandeling van cliënten met allerlei soorten van verslaving
 2. Behandeling en begeleiding van ouders en partners van verslaafden
 3. Begeleiding
 4. Wonen vanuit begeleidingsaanbod
 5. Werkervaringsplaats bij De Kringloop
 6. Een inloophuis voor verslaafden, dak en thuislozen en psychiatrische patiënten in Katwijk
 7. Maaltijdverstrekking
 8. Organiseren van zelfhulpgroepen
 9. Organiseren en begeleiden van thema-avonden voor ouders, partners en familieleden van verslaafden
 10. Begeleiding van vrijwilligers in het straatwerk, bezoek aan gevangenissen en opvangcentra
 11. 24uurs-telefonische hulpdienst

 

Hoofdlijnen uit ons actuele beleidsplan 2020-2023
Op basis van interne en externe ontwikkelingen in onder meer de gezondheidszorg, de wetgeving, wijzigingen bij gemeenten en andere instellingen is het meerjarenbeleid van De Brug opgesteld. De belangrijkste peilers voor 2020-2023 zijn:

 • Het realiseren van Beschermd wonen en Beschut wonen

Jaarlijks melden zich bij De Brug een grote hoeveelheid cliënten aan voor de woningen van De Brug. Hiervan wordt een groot gedeelte afgewezen vanwege te weinig motivatie of te zware problematiek. De Brug ziet dit als een verbeterpunt in haar huidige zorgaanbod. Het realiseren van nieuwe woonvormen creëert ruimte voor cliënten om op zijn of haar moment in het proces hulp te kunnen krijgen bij De Brug

 • Het realiseren van een Maatschappelijke Opvang en het versterken van het Inloophuis GGZ

De Gemeente Katwijk wordt over enkele jaren verantwoordelijk voor goede nachtopvang binnen Katwijk en is al reeds verantwoordelijk voor het realiseren van een Inloopfunctie GGZ binnen de gemeente. Een combinatie van beide functies levert een goede aanvulling op de reeds bestaande ketenzorg binnen Katwijk. Door het realiseren van een Maatschappelijke Opvang ontstaat een breed zorgaanbod voor dak- en thuislozen overdag en in de nacht.

 • Het verbreden van het Preventieaanbod voor Jeugd

De Brug begeleidt reeds ouders en partners van cliënten. Deze hulp wil De Brug uitbreiden voor kinderen van verslaafde ouders, alsmede meer voorlichting geven op scholen omtrent de risico's van alcohol en drugsgebruik.

 • Het introduceren van nieuwe behandelmodules

De Brug werkt met evidence based zorgpaden. Veelvuldig wordt cognitieve gedragtherapie toegepast, maar er zijn meer behandelmodules bij De Brug beschikbaar, bijvoorbeeld Acceptatie en Commitment Therapie. Deze modules wil De Brug aanvullen met basale trajecten voor de nevendiagnes depressie en angst.

 • Het voorschrijven van medicatie / psychofarma

Medio maart 2019 heeft de Bestuurder een principebesluit genomen om Methadon (of soortgelijk middel) te gaan voorschrijven. De Brug sluit zo nauw mogelijk proberen aan te sluiten bij de opiatenrichtlijn en de visie op opiatenrichtlijn van De Hoop ggz. De Brug kiest voor abstinentiegericht voorschrijven, op basis van een ‘Nee-tenzij’ uitgangspunt. De Brug schrijft geen Methadon voor, tenzij het gericht is op afbouw en tenzij de Regiebehandelaar vindt dat cliënt beter bij De Brug terecht kan dan elders. Hiertoe worden meerdere protocollen en behandelmodules ontwikkeld.

 • Het verstevigen van het fundament onder vrijwilligers, PR en fondsverwerving.

Met name in Katwijk staat De Brug goed bekend en wordt zij breed gedragen door de bevolking. In de regio kan De Brug haar bekendheid nog vergroten. Via de website www.debrughelpt.nl wordt informatie verstrekt over het zorgaanbod van De Brug. Om de betrokkenheid in Katwijk te blijven stimuleren en daarnaast ook de bekendheid van De Brug in de regio te vergroten is van belang hier meer aandacht aan te geven.

Footer logo's   Hoofdlocatie Katwijk
Schaepmanstraat 1
2221 ER KATWIJK
T. 071 - 403 37 33
F. 071 - 408 50 92
E. info@debrughelpt.nl
Toon locatie

Bankrekeningnummer:
NL55RABO0331865165
Locatie Leiden
De Plek
Kanaalpark 157
2321 JW LEIDEN
T. 071 - 403 37 33
Toon locatie
De Kringloopwinkel
Heerenweg 5
2222 AM KATWIJK
T. 071 - 408 56 46
E. henk@debrughelpt.nl
Toon locatie