ontwikkeling website: www.dehoopict.nl
Ga naar de Facebook pagina van De Brug!

Jaarverslagen en ANBI gegevens

Algemene gegevens
Publiek bekende naam van de instelling: Stichting De Brug;
Kamer van Koophandel: 41169434;
RSIN 803750651.

Postadres
Stichting De Brug
Schaepmanstraat 1
2221 ER KATWIJK

Doelstelling
Stichting De Brug heeft ten doel 
ex-verslaafden hun plek terug te geven in de maatschappij. Door de hulpverleners van De Brug wordt hulp, advies en opvang verleend aan verslaafden. Ook wordt voorlichting en begeleiding geboden aan ouders/partners en familieleden.   

 Jaarverslagen en Jaarrekeningen:

 • Bijlage: Maatsch Jaarverslag 2017
 • Bijlage: Populair Jaarverslag 2017
 • Bijlage: Jaarrekening 2017

Verkort overzicht activiteiten  
Het zorgaanbod van De Brug bestaat uit:

 1. De ambulante behandeling en deeltijdbehandeling van cliënten met allerlei soorten van verslaving
 2. Behandeling en begeleiding van ouders en partners van verslaafden
 3. Begeleiding
 4. Wonen vanuit begeleidingsaanbod
 5. Werkervaringsplaats bij De Kringloop
 6. Een inloophuis voor verslaafden, dak en thuislozen en psychiatrische patiënten in Katwijk
 7. Maaltijdverstrekking
 8. Hulp bij re-integratie van ex-verslaafden en ex-gedetineerden (namens platform Kocon)
 9. Organiseren van zelfhulpgroepen
 10. Organiseren en begeleiden van thema-avonden voor ouders, partners en familieleden van verslaafden
 11. Begeleiding van vrijwilligers in het straatwerk, bezoek aan gevangenissen en opvangcentra
 12. 24uurs-telefonische hulpdienst

Footer logo's   Hoofdlocatie Katwijk
Schaepmanstraat 1
2221 ER KATWIJK
T. 071 - 403 37 33
F. 071 - 408 50 92
E. info@debrughelpt.nl
Toon locatie

Bankrekeningnummer:
NL55RABO0331865165
Locatie Gouda
Bleulandweg 1b
2803 HG GOUDA
T. 071 - 403 37 33
Toon locatie
Locatie Leiden
De Plek
Kanaalpark 157
2321 JW LEIDEN
T. 071 - 403 37 33
Toon locatie
De Kringloopwinkel
Heerenweg 5
2222 AM KATWIJK
T. 071 - 408 56 46
E. henk@debrughelpt.nl
Toon locatie