ontwikkeling website: www.dehoopict.nl
Ga naar de Facebook pagina van De Brug!
Volg De Brug op Twitter
Gratis WiFi in het inloophuis van De Brug

Bestuur en Toezicht

Publiek bekende naam van de instelling: Stichting De Brug
Kamer van Koophandel: 41169434;
RSIN 803750651

Goede zorg heeft een groot belang bij goede besturing van de organisatie. De Brug houdt zich aan de principes van Good Governance in de zorg. Binnen De Brug worden vanaf 1 januari 2019 drie niveaus van sturing onderscheiden:

 • Raad van Toezicht
 • Raad van Bestuur
 • Dagelijkse leiding

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het bestuur van De Brug en vervult daarin de rol van werkgever voor de bestuurder, klankbord voor de bestuurder en keurt een aantal specifiek benoemde besluiten van de bestuurder goed. De samenstelling van de Raad van Toezicht is bij aanvang van de nieuwe governance-structuur per januari 2019 dezelfde als het bestuur van De Brug voor deze datum. Op deze manier wordt de kennis en ervaring geborgd.

De Raad van Bestuur is (eind)verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie De Brug. De bestuurder bindt de organisatie naar derden (in de vorm van overeenkomsten etc). De bestuurder dient ook verantwoording af te leggen aan de Raad van Toezicht en aan andere belangenhouders van De Brug. Jaap de Gruijter is per 1 januari 2019 benoemt als Raad van Bestuur van De Brug. Hij vervult deze functie parttime naast zijn andere hoofdfunctie als voorzitter Raad van Bestuur van De Hoop ggz.  Er is sprake van een eigen dienstverband bij De Brug. Op deze manier kan De Brug een ervaren bestuurder aanstellen met veel kennis van de GGZ.

De dagelijkse leiding functioneert onder de aansturing en eindverantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur dhr. Sander Brouwer en dhr. Henk de Wit aangesteld als respectievelijk Manager Zorg, lid MT en Manager Bedrijfsvoering, lid MT. Zij vormen de dagelijkse leiding van De Brug en zijn ook voor de belangenhouders van De Brug aanspreekbaar. De Raad van Bestuur heeft een aantal van zijn bevoegdheden gedelegeerd aan zijn MT-leden. Dit is vastgelegd in het zogenaamde procuratiereglement.

 • Bijlage: Procuratiereglement  

Raad van Bestuur: Dhr. J. de Gruijter 

Raad van Toezicht:

 • Dhr. F. van den Bosch, lid, tevens voorzitter
 • Dhr. D. van Egmond,    lid
 • Dhr. W.K. Heijl,             lid, tevens vice-voorzitter
 • Dhr. A. van Duijn,          lid 

Beloningsbeleid:
De Raad van Toezichtleden zijn niet bezoldigd; zij oefenen hun taak uit op vrijwillige basis en  ontvangen hiervoor geen financiële vergoeding. De Bestuurder ontvangt salaris conform de Wet Normering Topinkomens. Alle professionele medewerkers van De Brug ontvangen salaris op basis van de CAO ggz.

Reglementen

 • Bijlage: Reglement onkostenvergoeding
 • Bijlage: Reglement Raad van Toezicht
 • Bijlage: Reglement Raad van Bestuur

Footer logo's   Hoofdlocatie Katwijk
Schaepmanstraat 1
2221 ER KATWIJK
T. 071 - 403 37 33
F. 071 - 408 50 92
E. info@debrughelpt.nl
Toon locatie

Bankrekeningnummer:
NL55RABO0331865165
Locatie Leiden
De Plek
Kanaalpark 157
2321 JW LEIDEN
T. 071 - 403 37 33
Toon locatie
De Kringloopwinkel
Heerenweg 5
2222 AM KATWIJK
T. 071 - 408 56 46
E. henk@debrughelpt.nl
Toon locatie