ontwikkeling website: www.dehoopict.nl
Ga naar de Facebook pagina van De Brug!

Vacature Manager Zorg/Regiebehandelaar of Arts (28 - 36 uur)

De Brug Katwijk zoekt een nieuwe collega voor het enthousiaste zorgteam. Wie komt ons team versterken? Wij zoeken een

Manager Zorg/Regiebehandelaar of Arts (28 - 36 uur)

De Brug is een kleine GGZ instelling voor verslavingszorg met een breed takenpakket. De Brug levert ambulante zorg vanuit de hoofdlocatie Katwijk en vanuit diverse poli’s. Naast curatieve GGZ – waarin nauw samengewerkt wordt met De Hoop ggz - wordt door De Brug ook begeleiding (vanuit WMO), reïntegratie van ex-gedetineerden, woontrajecten, dagbesteding en opvang in ons Inloophuis geboden. Persoonlijke aandacht voor onze cliënten en gasten alsmede betrokkenheid bij elkaar staan voorop in ons werk. We doen dat vanuit onze christelijke identiteit.

De functie

Belangrijkste taken 

Manager Zorg

 • U vormt samen met de Manager Bedrijfsvoering de duaal dagelijkse leiding van De Brug en bent daarmee eerst aanspreekbare voor De Brug (intern en extern);
 • U geeft leiding aan het Zorgteam (16 medewerkers), dat bestaat uit (regie)behandelaars, begeleiders en groepswerkers;
 • U werkt nauw samen met de regiebehandelaars van De Brug, die eindverantwoordelijk zijn voor de behandeling;
 • U bent verantwoordelijk voor de zorgprocessen;
 • U organiseert alle randvoorwaarden binnen een gegeven beleidskader;
 • U hebt zowel ervaring als hulpverlener alsook op het gebied van leidinggeven;
 • U maakt een goede belangenafweging tussen zorg en organisatiebelang.

Naast uw rol als manager bent u ook voor ca 50% van uw aanstelling Regiebehandelaar of Arts. Daarmee bent u meewerkend manager om denken én doen als leider van de organisatie te kunnen combineren.

Regiebehandelaar

 • Als BIG-geregistreerd regiebehandelaar in de GGZ bent u inhoudelijk verantwoordelijk voor de uitgevoerde ambulante- en deeltijdbehandelingen binnen de SGGZ van De Brug. Het huidige behandelteam bestaat uit een psychiater (regiebehandelaar), arts/psychotherapeut (regiebehandelaar), psychologen, ggz-agogen, maatschappelijk werkers;
 • U vervult de rol van regiebehandelaar conform het professioneel statuut van de organisatie.
 • U bent als regiebehandelaar in de verslavingszorg eindverantwoordelijk voor het hele diagnostische en behandelproces van cliënten met verslavingen;
 • Als regiebehandelaar stuurt u de medebehandelaars functioneel aan;
 • U werkt nauw samen met de collega regiebehandelaren van De Brug en hebt een spilpositie in het Multidisciplinair Overleg waarin de psychiater participeert
 • U participeert in onder andere de indicatieoverleggen, cliëntoverleggen en intervisiemomenten
 • U geeft in een multidisciplinair verband vorm aan de behandeling van cliënten met middelenafhankelijkheid en gedragsverslavingen;

 • U levert een bijdrage aan het vergroten van behandelkwaliteit en deskundigheidsbevordering.

 Of

 Arts

 • U werkt nauw samen met de regiebehandelaars van De Brug;

 • U geeft als arts in een multidisciplinair verband vorm aan de behandeling van cliënten met middelenafhankelijkheid en gedragsverslavingen;

 • U participeert in onder andere de multidisciplinaire overleggen, indicatieoverleggen, cliëntoverleggen en intervisiemomenten;

 • U werkt nauw samen met de psychiater en u  wordt ingezet voor medische handelingen, zoals het voorschrijven van (herhaal)recepten;

 • U bent inzetbaar voor afgebakende medische diagnostiek en behandeling en begeleiding van cliënten en naasten, gericht op bijvoorbeeld leefstijladvies, zelfmanagement en compliance met behandeling.

 

Werken bij De Brug is geen gewone baan!

 • Wij geloven in Jezus Christus en in de Bijbel als Gods onfeilbaar woord;

 • Wij bieden zorg aan ieder mens waaraan wij passende zorg kunnen bieden;

 • Elke medewerker van De Brug is meelevend lid van een kerkelijke gemeente;

 • Wij zijn gedreven om ‘de extra mijl’ te gaan, als dat nodig is.

Wat bieden wij:

 • Uitdagend en zeer afwisselend werk; elke dag is weer anders;

 • Werken in een gemotiveerd, enthousiast, open en betrokken team;

 • Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform de cao GGZ inclusief managementtoeslag van 10%;

 • Pensioenregeling via Pensioenfonds Zorg en Welzijn;

 • Collectieve Pro Life Ziektekostenverzekering of IZZ;

 • Indien van toepassing een goede reiskostenvergoeding;

 • Vanwege de samenwerking met De Hoop ggz Dordrecht bijv. mogelijkheid van deelname aan een vakgroep, scholing en intervisie.


Interesse?

Voor meer informatie over deze functie kunt u terecht bij Jaap de Gruijter, bestuurder
info@debrughelpt.nl


Solliciteren:

 

Schriftelijk:

Stichting De Brug, t.a.v. Jaap de Gruijter, bestuurder

Schaepmanstraat 1

2221 ER Katwijk ZH

Via e-mail:

info@debrughelpt.nl

Footer logo's   Hoofdlocatie Katwijk
Schaepmanstraat 1
2221 ER KATWIJK
T. 071 - 403 37 33
F. 071 - 408 50 92
E. info@debrughelpt.nl
Toon locatie

Bankrekeningnummer:
NL55RABO0331865165
Locatie Gouda
Bleulandweg 1b
2803 HG GOUDA
T. 071 - 403 37 33
Toon locatie
Locatie Leiden
Willem Barentszstraat 9
2315 TZ LEIDEN
T. 071 - 403 37 33
Toon locatie
De Kringloopwinkel
Heerenweg 5
2222 AM KATWIJK
T. 071 - 408 56 46
E. henk@debrughelpt.nl
Toon locatie