Skip to content

Clienttevredenheid

Jaarlijks meet De Brug de tevredenheid onder haar cliënten met betrekking tot de begeleiding en behandeling die men bij De Brug heeft ontvangen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een eigen meetinstrument.
Doorlopend wordt de tevredenheid van cliënten ten opzichte van onze behandeling gemeten middels de CQI index. Deze cliënttevredenheidsmeting wordt één a twee maal per jaar aan cliënten voorgelegd.

2018BegeleidingBehandeling
Cijfer waardering De Brug
Eigen meting:(aug 2018) 8.58.4
CQI-meting:(01-01-2018 t/m 31-12-2018)-8.8

Client tevredenheid cijfers 2018

De tevredenheidsmeting wordt gebruikt als thermometer / CQI voor de tevredenheid van onze cliënten ten opzichte van bijvoorbeeld de behandeling, het tot stand komen van het behandelplan, de begeleiding, de deeltijdbehandeling, het verblijf in onze woningen, enzovoorts.

De uitkomsten van de cliënttevredenheidsmetingen worden besproken binnen de cliëntenraad, het managementteam, het zorgteam en de administratie waaruit een eventueel verbeterplan voortvloeit. 

De samenvatting van de belangrijkste punten (positief of negatief) uit de cliënttevredenheidsmetingen en de reactie van De Brug hierop ligt ter inzage in de wachtkamer. De volledige uitkomsten zijn beschikbaar via de Cliëntenraad en Administratie.