Skip to content

Dagbesteding

Dagbesteding is bedoeld om structuur te bieden en een zinvolle invulling van de dag te geven. Daarbij helpt het om de zelfstandigheid waar mogelijk te vergroten. Het gaat hier om structurele activiteiten onder professionele begeleiding.

De Brug voorziet in een compleet aanbod van zorg: behandeling, begeleiding en dagbesteding. Dagbesteding moet passen bij de individuele wensen en behoeften van de cliënt, maar ook bij de fase van herstel waarin een cliënt zich op dat moment bevindt. Dagbesteding kan  dan ook een belevingsgericht, arbeidsmatig of ontwikkelingsgericht karakter hebben. 

Informatie op deze pagina

Soorten dagbesteding

Belevingsgerichte dagbesteding

Belevingsgerichte dagbesteding leert cliënten om gaan met hun beperkingen. De activiteiten zijn er tevens op gericht om verdere achteruitgang zoveel mogelijk te voorkomen. De belevingsgerichte dagbesteding geeft structuur en een zinvolle invulling van de dag. Het voorkomt ook dat iemand geen sociale contacten meer heeft en geïsoleerd raakt.

Arbeidsmatige dagbesteding

Bij arbeidsmatige dagbesteding kunnen mensen een zinvolle bijdrage leveren door het uitvoeren van diensten of het maken van producten. Deelnemers kunnen hun capaciteiten ontplooien, arbeidsmatig leren werken en waar mogelijk – en indien relevant – doorstromen naar vormen van betaalde arbeid (in dat geval gaat arbeidsmatige dagbesteding over in ontwikkelingsgerichte dagbesteding).

Ontwikkelingsgerichte dagbesteding

Deze vorm van dagbesteding werkt ernaar toe dat iemand binnen drie jaar kan doorstromen naar een betaalde baan, een participatieplek of vrijwilligerswerk. Klanten leren hier vaardigheden die ze nodig hebben op de werkvloer. Daarbij leren ze om zo zelfstandig mogelijk te leven.

De Brug Kringloop

De Brug heeft een eigen kringloopbedrijf, namelijk De Brug Kringloop. De Brug Kringloop is geen gewoon kringloopbedrijf. Het is een werkervaringsbedrijf, dat een belangrijke schakel vormt in het re-integratieproject van mensen met verslavingsproblematiek, die bij De Brug een zorgtraject volgen. Daardoor voorziet De Brug in een compleet aanbod van zorg: behandeling, begeleiding en dagbesteding.
Naast cliënten van De Brug werken er verschillende andere doelgroepen: bijstandsgerechtigden uit de Gemeente Katwijk, mensen met een taakstraf vanuit de reclassering of bureau Halt en stagiaires die hun maatschappelijke-, snuffel- of beroepsstages in de kringloop kunnen doen.