Skip to content

Behandeling

Verslaving… een probleem waar heel wat mensen, jong en oud, in hun leven tegenaan lopen en jij misschien ook wel. Wanneer je vastloopt en je leven wordt beheerst door je verslaving, is het verstandig om hulp te zoeken. Dagelijks vertrouwen cliënten van jong tot oud op onze hulp bij het voorkomen, behandelen of draaglijk maken van hun verslaving en bijkomende psychische klachten. Op en vanuit verschillende locaties in Katwijk, Leiden en regio Duin- en Bollenstreek leveren wij poliklinische en ambulante hulpverlening. En De Brug helpt iedereen, ongeacht achtergrond of levensbeschouwing.

De meeste poliklinische behandelingen bij De Brug zijn gebaseerd op motiverende gespreksvoering en cognitieve gedragstherapie (CGT). Dit is een van de meest effectieve behandelvormen voor verslaving. Bij cognitieve gedragstherapie gaat het om het veranderen van jouw gedrag en jouw manier van denken. Wetenschappelijk is aangetoond dat deze methoden effectief zijn.

Terugvalpreventie en nazorg behoren ook tot ons poliklinisch behandelaanbod. De behandelingen kunnen – afhankelijk van de mate van complexiteit – daarnaast gecombineerd worden met een geintegreerde behandeling voor bijkomende psychische klachten (bijvoorbeeld angst, depressie of ADHD) en ondersteunende medicatie om terugval te voorkomen.

Informatie op deze pagina

Individueel, groep of klinisch

Individuele behandeling heb je gedurende een bepaalde periode één op één gesprekken met jouw behandelaar. Bij groepsbehandeling neem je gedurende een langere periode deel aan groepsbijeenkomsten (2x per week) onder leiding van een behandelaar. 

Indien een tijdelijke opname nodig is, werkt De Brug samen met De Hoop in Dordrecht. De opname bestaat veelal uit een detoxopname en opvolgend een opname op een behandelafdeling. De Brug verzorgt de intake, ambulante nazorg en terugvalpreventie. 

Behandelaanbod

Cognitieve gedragstherapie

CGT is een van de meest effectieve behandelvormen voor verslaving. Bij cognitieve gedragstherapie gaat het om het veranderen van jouw gedrag en jouw manier van denken.

Acceptance and commitment therapy

Acceptance and commitment therapy (ACT) is een vorm van gedragstherapie die effectief is gebleken voor diverse klachten, waaronder verslaving. Je leert niet alleen door met je hoofd bezig te zijn, maar je leert ook door te ervaren.

Systeemtherapie

De problemen die jij ervaart hebben niet alleen effect op jou, maar ook op mensen uit jouw omgeving (systeem). Het omgekeerde kan ook het geval zijn. Mensen om jou heen kunnen, bewust of onbewust, invloed hebben op jouw problemen. Omdat jouw omgeving zo’n belangrijke rol speelt bij jouw problematiek, is het heel nuttig om bepaalde belangrijke personen uit jouw omgeving uit te nodigen om deel te nemen aan de therapie. Enkele voorbeelden van systeemtherapie zijn partner-relatietherapie, gezinstherapie en ouderbegeleiding.

Zelfhulpgroep

Zelfhulpgroep ‘Stay clean’ voor ex-verslaafden is een programma volgens het Minnesota model, dat gebaseerd is op de christelijke versie van de twaalf stappen. Hoop, respect, eerlijkheid, openheid en verbondenheid staan centraal. Je ervaart hoe het is om je gevoelens te delen en steun te krijgen in plaats van jezelf af te zonderen en te schamen. Dit gevoel van saamhorigheid geeft je de kracht om te herstellen van je verslaving.

E-health

De behandeling wordt ondersteund door (verslavingsgericht) online behandelaanbod (e-health), waarmee De Brug de behandeling ‘dichter bij huis’ probeert te brengen. Hierbij kan gedacht worden aan online dagboeken en vragenlijsten zoals het G-schema. Ook zijn er dagboeken beschikbaar voor alcoholverslaving, drugsverslaving, seksverslaving en gokverslaving. Wanneer je thuis opdrachten hebt uitgevoerd zal jouw behandelaar hierop terugkomen binnen het behandelgesprek of door middel van beveiligd berichtenverkeer. De Brug maakt voor het e-health behandelaanbod gebruik van Minddistrict.