Skip to content

Behandeling

Na de intake start – wanneer mogelijk en afhankelijk van de gekozen behandeling – de behandeling veelal binnen 4 weken. De behandeling start met een adviesgesprek.

Bij De Brug ontvang je individuele behandeling en/of groepsbehandeling (deeltijdbehandeling). Je krijgt een persoonlijke aanpak aan de hand van je behandeldoelen. Samen met je behandelaar werk je je problematiek uit met de bij jouw situatie passende therapie. We kijken naar het probleem waar je hulp voor hebt gevraagd, maar we kijken ook verder dan dat. We brengen ook de gevolgen van de problemen voor andere terreinen in je leven in kaart. Hoe gaat het in je relaties, in je werk, je woonsituatie? Als het nodig is, hebben we ook passende hulp om dat aan te pakken. 

Behandelplan

Aan het begin van de behandeling stellen we samen een behandelplan op. Hierin staan de veranderingswensen en behandeldoelen beschreven en hoe je met hulp aan deze doelen kunt werken. We vinden het belangrijk dat ook je omgeving betrokken is bij jouw proces, daarom bespreken we met jou of en in welke vorm het voor jou en je behandeling helpend is wanneer we iemand uit je directe omgeving betrekken bij je behandeling. Dit kan jou steun geven en daarnaast kunnen naastbetrokkenen ook waardevolle inbreng hebben, die jou helpt op weg naar herstel.

zorgroute (1)

Evalueren

Op vaste momenten evalueren we met je hoe het met je behandeling gaat en stellen we zo nodig het behandelplan bij. We vragen je tussentijds om vragenlijsten in te vullen (zogenaamde ROM-vragenlijsten en CQI-vragenlijsten), zodat we op verschillende momenten tijdens het behandeltraject kunnen toetsen of je klachten afnemen en het beter met je gaat. Je bespreekt de uitkomsten altijd met je behandelaar. De CQI-vragenlijsten worden door De Brug gebruikt om cliëntervaring en -tevredenheid te meten en in kaart te brengen.

De behandeling sluiten we af met een eindgesprek waarin we bespreken of de behandeling voldoende heeft gewerkt, of je doelen zijn behaald en of er nog verdere zorg of behandeling nodig is.

Stap 1: Aanmelden

Wil je je aanmelden voor behandeling of begeleiding bij De Brug? Hier zie je hoe dat in zijn werk gaat.

Stap 2: Intake

Tijdens het intakegesprek brengen we samen de problemen in kaart waarvoor je hulp zoekt. Na de intake volgt ook nog een adviesgesprek.