Skip to content

Privacy

AVG
Op De Brug zijn de regels van de Algemene Gegevensverordening (AVG) van toepassing. Bij het (telefonische) aanmeldgesprek en het intakegesprek worden persoonsgegevens van cliënt gevraagd die dienen ter ondersteuning van zijn of haar behandeling. Alle gegevens worden verwerkt in de geautomatiseerde cliëntenadministratie. De bewaartermijn geldt in principe voor 15 jaar. Alle medewerkers hebben beroepsgeheim. Behalve in gevallen waarvoor de cliënt toestemming heeft gegeven worden er tegenover derden geen mededelingen gedaan over de behandeling.

GEHEIMHOUDINGSPLICHT
Alle medewerkers (en vrijwilligers) van De Brug hebben een geheimhoudingsplicht. Jouw persoongegevens zijn alleen zichtbaar voor deze mensen met deze geheimhoudingsplicht. Bij verstrekking van gegevens aan derden worden de voorschriften van de Nederlandse GGZ gevolgd.

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS
De Brug bewaart gegevens op een veilige wijze, die in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. Deze persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens worden verwerkt, tenzij deze geanonimiseerd worden of voor zover ze uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinde worden bewaard.
Voor gezondheidsgegevens die binnen de zorgrelatie worden verwerkt, zoals het cliëntdossier, gelden verschillende bewaartermijnen. In de Wgbo geldt als algemene regel dat gegevens tot vijftien jaar na beëindiging van de behandeling worden bewaard. Deze gegevens mogen langer worden bewaard als dat voor goede zorg aan de cliënt nodig is of in het belang is van een ander. Voor de geldende bewaartermijnen volgt De Brug de notitie bewaartermijnen van de Nederlandse GGZ.