Skip to content

Klachtenreglement

De Brug wil op een goede en verantwoorde manier zorg bieden. Toch kunt u tegen zaken aanlopen waarvan u melding wilt maken. 

Procedure

 • Probeer altijd eerst in gesprek te gaan met uw begeleider of behandelaar (hierna hulpverlener) om te bespreken waar u tegen aanloopt. De meeste dingen zijn vaak vrij eenvoudig op te lossen en uw hulpverlener maar ook De Brug waarderen het als u feedback geeft of dingen die u opvallen of wellicht storen, meldt.

   

 • Wilt u juist dat iemand anders dan uw hulpverlener naar de kwestie kijkt of vind u het lastig om met uw eigen hulpverlener hierover te praten, dan kunt u dit met de Manager Zorg bespreken.

   

 • Het is ook mogelijk de kwestie in te dienen als formele klacht. Deze klacht dient dan te gaan over een beslissing of het gedrag van een medewerker van De Brug of over De Brug zelf. U zelf of uw wettelijk vertegenwoordiger of een door u aangewezen vertrouwenspersoon heeft dan op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector het recht een klacht in te dienen. Tijdens de behandeling van de klacht kunt u zich laten bijstaan door bijvoorbeeld een familielid, vriend of (juridische) deskundige. Een klacht kan op twee manieren worden ingediend:

  • Intern: Deze procedure richt zich op de bemiddeling van uw klacht en het zoeken naar een oplossing. De termijn van afhandeling is maximaal ongeveer 6 weken. U dient uw klacht schriftelijk in bij het management van De Brug, Postbus 2121, 2220 BC, Katwijk ZH. Als de klacht juist gaat over het management of een managementlid, dan richt u de klacht ter attentie van de bestuurder van De Brug, op hetzelfde adres.

  • Extern: deze procedure geeft een formeel oordeel over de gegrondheid of ongegrondheid van uw klacht. De termijn van afhandeling is meestal tussen de acht à tien weken. U stuurt uw klacht naar de klachtencommissie van Viteria, Molenstraat 30, 4201 CX Gorinchem. Vermeld daarbij duidelijk dat u client van De Brug bent.

Project Re-integratie

Indien uw klacht het Project Re-integratie betreft (valt onder Platform Kocon) is de procedure als volgt: u dient uw klacht schriftelijk in bij het management van De Brug, Postbus 2121, 2220 BC Katwijk ZH. De afhandeling van uw klacht wordt op schrift gesteld. Als u niet tevreden bent over de afhandeling kunt u met deze schriftelijke afhandeling een klacht indienen bij de klachtencommissie van Viteria, Molenstraat 30, 4201 CX, Gorinchem.