Skip to content

Straatwerk

Een aantal vrijwilligers gaat periodiek in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg de straat op om in contact te komen met jongeren. Zij bezoeken diverse plaatsen waar jongeren samenkomen.
Met behulp van foldermateriaal geven straatwerkers voorlichting over drugs- en alcoholgebruik.

Niet alleen zij die (gaan) experimenteren met drugs en/of alcohol worden bereikt, maar ook met hen die al verslaafd zijn, wordt contact gelegd. Vaak ontstaat er een vertrouwensband tussen de straatwerkers en de jongeren.

Het is verrassend dat allerlei onderwerpen, ook geloofsvragen, in de gesprekken aan de orde komen. Jongeren die met iemand willen spreken over hun verslaving, worden gewezen op de mogelijkheid een afspraak te maken voor een gesprek met een maatschappelijk werker van De Brug.