Skip to content

Begeleiding

Het valt niet mee de draad van het ‘gewone’ leven op te pakken na een periode, waarin alcohol, drugs en/of andere verslavingen een rol hebben gespeeld. Voor velen is de stap naar zelfstandig wonen erg groot. Ook voor mensen die zelfstandig wonen en die in het verleden te maken hebben gehad met verslaving of nog steeds hiermee worstelen is het niet altijd gemakkelijk structuur aan te brengen in het dagelijkse leven. Woonbegeleiding is een vorm van hulp die De Brug biedt om mensen te ondersteunen bij allerlei praktische zaken. Bij deze begeleiding kijken we precies naar wat jij nodig hebt. Wekelijks, soms twee keer per week, heb je een gesprek met jouw begeleider. Deze gesprekken vinden zowel bij jou thuis plaats als – op indicatie – bij De Brug.

Informatie op deze pagina

Voor wie?

Iedereen die een verslavingsachtergrond heeft en nu een zelfstandig leven wil gaan leiden, komt voor deze begeleiding in aanmerking. Woon je zelfstandig, maar loop je tegen allerlei praktische zaken aan, omdat je worstelt met een verslaving of omdat je nog niet zo lang clean bent? Ook dan kun jij ondersteuning krijgen vanuit de woonbegeleiding.

Inhoud van de begeleiding

Je hebt regelmatig begeleidingsgesprekken met een woonbegeleider. Hierbij wordt gesproken over diverse praktische zaken waarbij jij ondersteuning wilt. Jij krijgt hiervoor een op maat gemaakt begeleidingsplan waarin jouw doelen staan. Onderwerpen die bijvoorbeeld in kaart worden gebracht: Ondersteuning bij administratieve zaken, het leren omgaan met geld, opbouw van het sociale netwerk, zingeving, lichamelijk functioneren, het leren aanbrengen van structuur in je leven, het verder ontwikkelen van jouw vaardigheden. Kortom: Hoe kun jij allerlei praktische leefgebieden in jouw leven zo organiseren dat je zelfstandig kunt wonen zonder terug te vallen in verkeerd gedrag en verslaving, schulden te maken, te vereenzamen etc.

Kosten en wachttijd van een begeleidingstraject

Begeleiding wordt vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Voor de WMO is een Eigen Bijdrage van toepassing. De hoogte van deze eigen bijdrage is inkomensafhankelijk, voor meer informatie en de hoogte hiervan verwijzen wij jou door naar het CAK (www.hetcak.nl). Of je in aanmerking komt voor Begeleiding vanuit de WMO bepaalt jouw woongemeente (de gemeente waar jij bent ingeschreven op jouw woonadres).

De wachttijd voor een begeleidingstraject is afhankelijk van de snelheid waarmee jouw woongemeente een dienstverleningsopdracht (DVO) kan afgeven. Voor deze wachttijden kun je contact opnemen met De Brug.