Skip to content

Als cliënt bij De Brug heb je online toegang tot informatie van je behandeling en/of begeleiding. Daarnaast kun je gebruik maken van e-health. 

Heb je (nog) geen accountgegevens om van het clientportaal of de e-health omgeving gebruik te maken? Neem dan contact op met jouw behandelaar of begeleider.

Clientportaal

Clientportaal

In het cliëntportaal kan jij informatie uit jouw zorgdossier inzien. Denk aan correspondentie met de huisarts, maar ook je behandelplan.
Ga naar clientportaal

Online omgeving voor behandeling en begeleiding

Online omgeving voor behandeling en begeleiding

Open online omgeving