Meer aandacht voor ADHD in de verslavingszorg

Van de cliënten die behandeld worden voor verslaving heeft 60% tot 80% daarnaast een psychische aandoening zoals een persoonlijkheidsstoornis, een stemmingsstoornis of angststoornis. In de verslavingszorg komt ADHD veelvuldig voor: bij 1 op de 4 cliënten. Toch wordt ADHD nog altijd veel over het hoofd gezien of genegeerd in de verslavingszorg. Dit terwijl onbehandelde ADHD kan bijdragen aan terugval in gebruik. Gezien het veelvuldig voorkomen van ADHD bij en de impact van ADHD op cliënten met verslavingsproblematiek, hebben we bij De Brug een zorgaanbod ontwikkeld gericht op zowel zorgvuldige diagnostiek naar en de behandeling van ADHD voor cliënten met verslavingsproblematiek.

Continue reading